Kjell Gerdin är den öländska sommarrösten 26/6 2020

Kjell Gerdin talar bland annat om sitt stora intresse för film och hur viktig filmmusiken är, sitt musiksamlande, en nidvisa om den tyska militärledningens bestånd av ballar under andra världskriget, filmcitat och filmcitatvillfarelser och farbror Einar och Borgholmsbiografen.

Producent: Lasse Stenberg